Bron voor Basel III

Klik hier voor de volledige tekst van het document 'Strenghtening the resillience of the banking sector', bron voor het latere Basel III akkoord.